Motioner, interpellationer och reservationer

Här kan du följa vad Danderydscenterns ledamöter har gjort i kommunfullmäktige och kommunstyrelse.

Under mandatperioden 2010-2014 ingick Danderydscentern i en styrande majoritet tillsammans med Moderaterna och Kristdemokraterna. Därför har vi inte lagt några motioner eller interpellationer under denna mandatperiod.

MOTIONER TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2002/2003 (efter valet 2002)

2002

2001

2000

1998/1999 (efter valet 1998)


INTERPELLATIONER OCH ENKLA FRÅGOR

2024

2021

2020

  • ingen data finns

2019

  • ingen data finns

2018

  • ingen data finns

2017

  • ingen data finns

2016

2015

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2002/2003 (efter valet 2002)

2002

2001

2000


RESERVATIONER OCH ÖVERKLAGANDEN M M

2020

- Reservation mot kommunstyrelsens beslut den 18 maj 2020 att avstyrka ett tilläggsyrkande angående ”Uppdrag att genomföra medborgardialog för området öster om Eneby Torg

- Reservation mot kommunstyrelsens beslut angående medelsförvaltning

- Reservation mot krisledningsnämndens beslut att inte uppmana fullmäktiges ordförande att ställa in kommunfullmäktigesammanträde

- Reservation mot kommunstyrelsens beslut den 15 juni 2020 angående "Uppdrag om översyn av Danderydsmodellen och fråga om stöd till FC Djursholm".

2019

 

  • ingen data finns

 

2018

 

 

2017

 

 

2016

 

 

2015

 

 

2010

 

 

2009

 

 

2008

 

 

2007

 

 

2006

 

 

2005

 

 

2004

 

 

2002/2003 (efter valet 2002)

 

 

2002

 

 

2001

 

 

2000

 

 

1999

 

 


MAJORITETEN C/M/KD FÖR MANDATPERIODEN 2010-2014:

PRESSMEDDELANDE: M, C och KD bildar majoritet i Danderyd 2010-2014

PRESSMEDDELANDE: Ett grönt Danderyd med hög kvalitet i välfärden och låg skatt" - överenskommelsen mellan M, C och KD mandatperioden 2010-2014

ÄNTLIGEN: Rinkebyskogen blir naturreservat

PRESSMEDDELANDE: Avtal klart om nya Mörby Centrum

Kommentar till den nya majoriteten M+FP+KD oktober 2014

PUBLICERADE INSÄNDARE UNDER VALPERIODEN 2006 - 2010

Vi ska inte styra över Danderydsborna utan med dem

Skrämmande vision för vårt Danderyd!

Om folkpartiets budget

Om Marina Läroverkets skolmatsal

Svar till Sivert Svärling (S)

Rättssäkerheten central – även på Tranholmen

ÖVRIGT UNDER VALPERIODEN 2006 - 2010

Yttrande till Länsrätten angående laglighetsprövning Enebyängens handelsplats