Till kommunfullmäktige i Danderyd
Motion om att anlägga vägpucklar på Borgenvägen så att hastigheten nedbringas i anslutning till förskolan, där många små barn rör sig.

I anslutning till Borgenvägen finns en förskola och små barn rör sig inom området. Närboende är oroade över att bilar håller höga hastigheter på vägen. Risken för att det skall hända en olycka med barn inblandade är stor. Något behöver göras för att förhindra detta.

På de flesta håll i kommunen har vi hastighetsbegränsningar och/eller farthinder i anslutning till skolor och förskolor. Det bör också finnas i anslutning till denna förskola.

Ett enkelt sätt att nedbringa hastigheten är att t ex anlägga vägpucklar på Borgenvägen upp mot Borgenkyrkan.

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag kommunfullmäktige besluta uppdra åt tekniska nämnden

att anlägga vägpucklar på Borgenvägen så att hastigheten nedbringas i anslutning till förskolan, där många barn rör sig.

Danderyd 1999 03 15


Siv Sahlström (c)