Till Danderyds kommunfullmäktigeMotion om att med anledning av den avslöjade kartellbildningen uppdra åt revisorerna att genomföra en granskning av alla affärer inom anläggnings- och byggsektorn och av markförsäljningar som Danderyds kommun gjort under de senaste tio åren samt undersöka om det är möjligt för Danderyds kommun att använda kombinationsbudgivning.


"Kartellerna inom byggbranschen gäller inte bara asfaltverksamheten. Fusket är mycket mer utbrett," berättar en byggchef enligt tidningsuppgifter (DN). "Det här är inte bara asfaltverksamheten, utan det här gäller hela anläggningsverksamheten. Vi kan kalla det byggverksamheten totalt" säger han.

Enligt konkurrensverkets anmälan av fjorton byggbolag till tingsrätten i Stockholm i höstas inför de razzior man då gjorde, tyder mycket på att kartellbildningen är omfattande. Där skriver verket att uppgifterna tyder mycket på att NCC, Skanska, Peab och Vägverket Produktion regelmässigt delat upp statliga och kommunala asfaltentreprenader mellan sig. Bolagen kommer överens om vilka som ska lämna lägsta anbud och vilka som ska delta. Detta lär ha pågått i många år.

"Hur kommer det sig att den som professionellt har att göra omfattande upphandlingar inte märker att han år efter år blir lurad av sina leverantörer?" Frågan ställs i en kommenterande artikel i SvD.

"Ett svar kan vara att det är så komplicerat att utvärdera många och omfattande offerter att det blir väldigt enkla kriterier, till exempel lägsta pris, som avgör vem som får jobbet. Därmed bäddar man som upphandlare för just kartellbildningen."

I Uppsala har, enligt samma artikel, datalogiprofessorn Arne Andersson, som också driver sitt företag Trade Extensions, utvecklat en metod för hur man ska kunna skapa förutsättningar för en effektivare och mer flexibel upphandling. Metoden kallar han kombinationsbudgivning och den ger både små och stora anbudslämnare. En av fördelarna med metoden är att den avslöjar metodiska avvikelser i stora anbud, som till exempel kan bero på kartellöverenskommelser.

Danderyds kommun har gjort stora investeringar under senare år. Vi har även sålt mark för betydande belopp. Med anledning av den omfattande anläggningsverksamheten kanske det är så illa att vi inte skall fråga om utan i stället hur mycket pengar vi förlorat. Vi har också haft en del egendomliga anbud, t ex när det gäller Stocksunds Hamn. 

Kommunförbundet har uttalat att kommunerna skall kräva pengar tillbaka av de byggföretag som varit inblandade i denna kriminella hantering. Mot bakgrund av detta finns det anledning för oss att redan nu gå igenom och granska de entreprenader och försäljningar vi gjort för att se om vi kan hitta något som inte är som det skall.

Vi bör även fundera på hur vi kan minimera riskerna för att Danderyds skattebetalare skall kunna bli utsatta för sådana bedrägerier.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta

1. Uppdra åt revisorerna att med anledning av den avslöjade kartellbildningen genomföra en granskning av alla affärer inom anläggnings- och byggsektorn och av markförsäljningar som Danderyds kommun gjort under de senaste tio åren.

2. Undersöka om det är möjligt för Danderyds kommun att använda kombinationsbudgivning.


Danderyd 2002 02 04


Siv Sahlström (c)