INTERPELLATION TILL SOCIALNÄMNDENS ORDFÖRANDE MED ANLEDNING AV NEDLÄGGNING AV GRUPPBOENDET VID KEVINGE SERVICEHUS

 

Socialnämnden har beslutat att lägga ner gruppboendet vid Kevinge servicehus. De boende ska, enligt beslutet, flyttas till annat boende.

 

De boende vid kommunens vårdboenden har givetvis särskilda vårdbehov. Det är ju själva orsaken till att de har ett sådant boende. Av detta följer att de boende på dessa enheter är svaga. Det ställer i sin tur mycket stora krav på kommunen att behandla dem med respekt och varsamhet.

 

De boende vid Kevinge servicehus gruppboende har detta som sin normala bostad. Att flytta dem betyder att man tvingar dem att bryta upp från sin invanda miljö och komma till en ny främmande sådan.  Ska man flytta boende från det vårdboende de har, måste detta bero på ett initiativ som kommer från den boende själv eller dennes anhöriga. Om så inte är fallet, kan man jämföra en flyttning av de boende på ett vårdboende med att kommunen beslutar att en medborgare skall flytta från sin vanliga bostad till en ny av kommunen anvisad. Så skulle aldrig andra medborgare kunna behandlas, än just de svaga och sjuka vid våra vårdboenden.

 

Gruppboendet vid Kevinge servicehus är också bara ett i raden av exempel, där kommunen beslutar om att lägga ner enheter och flytta människor till andra.

 

Med anledning av detta anhåller jag om fullmäktiges tillstånd att till socialnämndens ordförande få ställa följande frågor:

 

Beror nedläggningen av gruppboendet vid Kevinge servicehus på att de boende eller deras anhöriga har begärt en flyttning?

 

Anser socialnämndens ordförande att kommunen moraliskt kan ta sig rätten att tvångsförflytta medborgare vid våra vårdboenden?

 

Danderyd 2001-01-29

 

 

 

Patrik Nimmerstam (c)