Till kommunfullmäktige i Danderyd

Motion om att alla fordon som kommunen
upphandlar för transport av barn och ung-
domar skall vara utrustade med alkolås.

Dessvärre händer det att skolelever körs till skolan eller till olika
aktiviteter av rattfulla förare. Det är naturligtvis aldrig acceptabelt
att sådant händer. Oavsett det gäller regelbundna-transporter eller
tillfälliga, vid utflykter eller skolresor, skall kommunen kräva att
fordonet är utrustat med alkolås.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige
besluta

att alla fordon som kommunen upphandlar för transport av
barn och ungdomar skall vara utrustade med alkolås.

 

Danderyd 2006 02 06
Siv Sahlström (c)