Till kommunfullmäktige i DanderydInterpellation till Tekniska nämndens ordförande angående högt staket som satts upp vid Danderyds Golfbana.

”På informationsmötet vintern år 2000 där Danderydsborna ställdes inför fait accompli frågade en av de närvarande hur det skulle bli med ’staket och allt möjligt som ni vill sätta upp’. Golfbanans och kommunens representanter gjorde avvärjande gester med händerna, skakade sina huvuden och protesterade. Här fanns inget staket och något så dumt skulle heller inte få förekomma” skriver en Danderydsbo angående det höga staket som nu rests vid Blomvägens början utanför golfbanan och som avskärmar icke golfspelande Danderydsbor som vill promenera på Rinkeby Ängar.

Vidare har från flera kommuninvånare uppgivits att kommunens tjänstemän varit inblandade i denna staketuppsättning.

Med anledning av ovanstående anhåller jag om kommunfullmäktiges tillstånd att till tekniska nämndens ordförande få ställa följande frågor

1. Är detta staket och dess placering i överensstämmelse med gällande avtal? Om ja: I så fall vilka?

2. Hur kan då kommunens företrädare ge Danderydsborna ett sådant besked som vid ovannämnda informationsmöte?

3. Har kommunens tjänstemän varit involverade i staketuppsättningen? Om ja: I så fall på vilket sätt?

4. Är den placering staketet fått den enda tänkbara om avsikten med dess uppsättande är att skydda medborgarna för bollar?


Danderyd 2002 05 13


Siv Sahlström (c)