Till kommunfullmäktige i DanderydInterpellation till tekniska nämndens ordförande om UFF:s insamling av kläder.

I stort uppslagna reportage har på ett mycket negativt sätt beskrivits hur UFF:s verksamhet fungerar. För någon tid sedan anhölls också enligt tidningsuppgifter den högste ansvarige inom UFF för kriminell verksamhet.

Det är naturligtvis en självklarhet att Danderyds kommun inte på något sätt skall befrämja brottslig verksamhet.

Med hänvisning till ovanstående anhåller jag om kommunfullmäktiges tillstånd att till tekniska nämndens ordförande få framställa följande frågor:

1. Upplåter kommunen genom tekniska nämnden mark för UFF:s insamling av kläder?

Om svaret på ovanstående fråga är ja:
2. Anser tekniska nämndens ordförande att det finns anledning att ompröva tillståndet?

Om svaret på fråga två är ja:
3. Vad har vi för avtal med UFF? När kan vi tidigast komma ur avtalet?


Danderyd 2002 03 11


Siv Sahlström (c)