Reservation mot kommunfullmäktiges beslut att min interpellation angående utredning om fritidsgårdsverksamheten skall anses besvarad.

I detta protokoll finns en interpellation som jag ställt till kommunstyrelsens ordförande angående utredning om fritidsgårdsverksamheten.

Kommunstyrelsens ordförande Björn Hamilton svarade (avskrift av referensband): ”Ja, fru ordförande fullmäktige‚ som svar på fråga ett så kan jag bara referera till vad Olle Reichenberg har sagt jag ska inte förlänga debatten mer med det. Fråga två varför det bordlades, vi har rätt att bordlägga. Vi vill ta en principiell politisk diskussion om det här och vi har ännu inte tagit den och när vi har tagit den kommer det här att presenteras i KSAU igen så att det kommer upp på nästa KSAU skulle jag tro för att vi kommer att diskutera det politiskt på torsdag, tack fru ordförande.”

Trots att jag återkom med begäran om svar, valde kommunstyrelsens ordförande att tiga. Jag måste då konstatera att interpellationen inte kan anses besvarad. Något som kommunfullmäktige regelmässigt brukar besluta oavsett vad den som svarar på en interpellation säger. Det räcker med att han/hon varit i talarstolen.

Kommunstyrelsens ordförande kan naturligtvis inte hänvisa till vad en annan ordförande svarat i en annan interpellation utan måste svara för sitt eget fögderi.

I sitt nonchalanta och otillräckliga svar talar kommunstyrelsens ordförande om ”vi” och avser då den moderata fullmäktigegruppen. När och hur den moderata fullmäktigegruppen skall ha sin politiska diskussion är helt irrelevant för frågan. Kommunfullmäktige har givit ett uppdrag som skall följas. Det har inte skett. Den moderata kommunstyrelseordföranden skall inte sätta sig över fullmäktiges beslut och de regler som gäller för kommunstyrelsens arbete.Siv Sahlström
gruppledare (c)