Reservation mot kommunfullmäktiges beslut om Överenskommelse med landshövdingen om bostadsbyggandet.

Landshövdingen har haft regeringens uppdrag att överlägga med Stockholms läns kommuner om möjligheten att öka bostadsbyggandet i länet. Han skulle ta reda på vad kommunerna begärde för att bygga mer bostäder. Tidigare har det från många kommuner i Stockholms län framförts att förutsättningen för att kommunerna överhuvudtaget skall kunna bygga är att regeringen gör något åt skatteutjämningen. Detta har nu blivit tomt prat.

Man måste bestämma sig. Antingen får man då sluta prata om att man inte kan bygga mer om inte regeringen gör något åt skatteutjämningen eller också måste man sätta kraft bakom orden och visa att man menar allvar. Varför skulle regeringen annars överhuvudtaget bry sig om vad kommunerna i Stockholms län tycker?

Man borde meddela regeringens utsända ombud, landshövdingen, att något avtal om bostadsbyggandet överhuvudtaget inte är tänkbart förrän regeringen gjort något åt den kommunala skatteutjämningen.
Nu kan regeringen på papperet visa hur framgångsrik man varit när man lyckats få kommunerna att skriva på ett avtal. Samtidigt har man inte behövt utlova någonting när det gäller skatteutjämningen.

I överläggningarna med landshövdingen tog jag också upp dels fastighetsbeskattningen dels hjälp från statsmakten med att lägga E18 i tunnel. Inte heller där fick vi något gensvar. Det är inte Danderyds förtroendevaldas uppgift att ställa upp för att ge statsmakten och den socialistiska regeringen en propagandaframgång. Uppgiften är att i alla lägen tillvarata Danderydsbornas intressen.Siv Sahlström
Gruppledare Danderydscentern