Till kommunfullmäktige i Danderyd


Motion om att när en detaljplan utarbetas eller nya anläggningar byggs göra en konsekvensbeskrivning av hur det fungerar ur brottssynpunkt så att man minimerar riskerna för brott inom området.

När nya områden planeras eller nya anläggningar byggs är det av största vikt att man också tänker på hur man skall bygga för att minimera brottsligheten. Det är mycket som planeras fel i onödan. En polis som under många år sysslat med brottsförebyggande verksamhet beskrev hur man t ex i bästa välmening sätter upp särskilt stark belysning på vägar som går genom t ex mörka parker. Resultatet blir att kvinnor som går på vägen på grund av det starka ljuset inte ser någonting av omgivningen. Däremot kan den som passar på henne helt ostört se henne desto tydligare.

När man bygger en kiosk vid en parkeringsplats är det vanligt att man vänder baksidan av kiosken mot parkeringsplatsen. Man skall i stället vända framsidan in mot parkeringsplatsen så att den som står i kiosken och de som handlar ser ut över parkeringen. På så sätt försvårar man för presumtiva biltjuvar och minskar risken för bilstölder. Det finns många sådana exempel.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta uppdra åt berörda organ

att när en detaljplan utarbetas eller nya anläggningar byggs göra en konsekvensbeskrivning av hur det fungerar ur brottssynpunkt så att man minimerar riskerna för brott inom området.

Danderyd 2002 04 15


Siv Sahlström (c)