INTERPELLATION TILL SOCIALNÄMNDENS ORDFÖRANDE ANGÅENDE KONSEKVENSER FÖR VERKSAMHETEN AV DELTAGANDE I OLIKA PROJEKT

 

Individ- och familjeomsorgen (IFO) inom socialnämnden deltar i en mängd olika projekt. Givetvis är det bra om man deltar i projekt som innebär att man kan bedriva arbetet mer effektivt eller med högre kvalitet och därav följande bättre resultat. De signaler som kommer från IFO är emellertid inte av den arten. Tvärtom finns uppgifter som tyder på att deltagandet i en mängd olika projekt tar så mycket arbetstid att man har svårt att hinna med själva grunduppdraget vilket leder till att handläggningstiderna blir längre än de normalt skulle vara. Om så är fallet, är det givetvis inte rimligt.

 

Med anledning av detta anhåller jag om fullmäktiges tillstånd att till socialnämndens ordförande få ställa följande frågor:

 

  1. Hur många projekt bedrivs med deltagande av personal från IFO och hur mycket tid används till dessa projekt?
  2. Vad ska dessa projekt leda till?
  3. Vilka konsekvenser har deltagandet i olika projekt för IFO:s dagliga verksamhet exempelvis i form av längre handläggningstider?

 

 

Danderyd 2007-06-10

 

 

 

Patrik Nimmerstam (c)