Till kommunfullmäktige i DanderydInterpellation till Miljö- och Hälsoskyddsnämndens ordförande angående besprutning för att förhindra klotter i gångtunneln vid Ösby station.

I gångtunneln vid Ösby station har väggarna besprutats för att förhindra nedklottring. Besprutningsmedlet skall göra att eventuella försök till klotter misslyckas eftersom färgerna inte fäster på den besprutade ytan. Detta är naturligtvis utmärkt.

Emellertid har boende i området märkt att det luktar starkt i tunneln och att det finns rester av besprutningsmedlet på marken. Oron är nu stor eftersom en hundägare som passerar denna gångtunnel noterat att hunden, som på hundars viss sniffat på marken vid väggen, blivit ”jättedålig” på natten. Detta har sedan upprepats vid ny passage.

Med hänvisning till ovanstående anhåller jag om kommunfullmäktiges tillstånd att till Miljö- och Hälsoskyddsnämndens ordförande få ställa följande frågor:

1. Finns det några bestämmelser för vilka medel som får användas vid dessa besprutningar?

Om svaret på ovanstående fråga är ja
2. Kontrollerar Miljö- och Hälsoskyddsnämnden att dessa bestämmelser efterlevs?

3. Finns det några risker för människor och/eller djur om medlet hanteras på oriktigt sätt?

4. Finns det några risker för att dessa medel när de tränger ner i marken kortsiktigt och/eller långsiktigt ställer till skada?

Danderyd 2000 12 10


Siv Sahlström (c)