Reservation mot kommunfullmäktiges beslut om val av kommunstyrelsens ordförande – kommunalråd.

Vi i Danderydscentern har haft och har alltjämt den uppfattningen att det största partiet dvs moderaterna skall tillsätta ordförandeposten i kommunstyrelsen.

Vi lägger oss inte i vilka personer övriga politiska partier nominerar. Men det finns två poster som är speciella och därmed utgör ett undantag; det är kommunfullmäktiges ordförande och kommunstyrelsens ordförande – kommunalrådet. De posterna har man brukat vara överens om.

Jag har alltid som Danderydscenterns gruppledare, och mina partikollegor före mig, blivit tillfrågad om Danderydscentern kan acceptera de kandidater moderaterna fört fram. Orsaken är enkel. När det gäller kommunfullmäktiges ordförande är det nödvändigt att hon/han har förtroende hos alla och uppfattas som oväldig även, eller kanske snarare framför allt, av oppositionspartierna, de mindre partierna. När det gäller kommunalrådet är det nödvändigt att alla har förtroende för och kan acceptera den personen eftersom Danderyd bara har ett kommunalråd. Han/hon skall tala för oss alla.

I detta fall har vi inte tillfrågats, men vi har ändå gett vår mening tillkänna. Det innebär att moderaterna tillsammans med kristdemokraterna nu vill driva igenom en kandidat som inte ens inledningsvis har förtroende i den folkvalda församlingen, Danderydsbornas ombud.

Alla moderata kommunalråd har haft en stor kommunalpolitisk erfarenhet bakom sig. Det nuvarande avgående kommunalrådet hade t ex suttit i socialnämnden, i kommunstyrelsen, i kommunfullmäktige och som ordförande i skolstyrelsen när han valdes till kommunalråd.

Vi reserverar oss mot att Gunnar Oom valts till kommunstyrelsens ordförande – kommunalråd. Den viktigaste förtroendeposten som kommunstyrelsens ordförande – kommunalråd måste innehas av en person som fått väljarnas förtroende att sitta i den folkvalda församlingen, i kommunfullmäktige. Däremot röstade vi för att Gunnar Oom skulle väljas till ordförande i Djursholms AB. Det har vi inga synpunkter på. Man behöver inte sitta i fullmäktige för att bli ordförande i Djursholms AB.

Eftersom vi inte lägger oss i andra partiers nomineringar kan vi naturligtvis inte föreslå en annan moderat kandidat. Vi beklagar dock mycket att moderaterna nu går ifrån den gamla fina tradition vi har haft i Danderyd; att samråda och vara överens om vem som skall bli kommunalråd.

Gunnar Oom har bedrivit en omfattande personvalskampanj och dessutom haft den moderata ledningen bakom ryggen i valet, men trots detta lyckades han inte komma in i den folkvalda församlingen. Han begärde Danderydsbornas stöd för att komma in i fullmäktige och för att bli kommunalråd. Han fick inte det stödet. Därmed har Danderydsborna i valhandlingen avvisat hans kandidatur. De har inte gett honom det stöd han begärde. Han har inte fått Danderydsbornas förtroende att sitta i den folkvalda församlingen. Han har inte fått Danderydsbornas förtroende att bli kommunalråd. Då skall vi förtroendevalda, Danderydsbornas ombud, respektera detta utslag och inte ge honom denna kommunens viktigaste förtroendemannapost som kommunstyrelsens ordförande – kommunalråd.

Det är också obegripligt hur någon kan ställa upp under sådana förhållanden. Trots att Gunnar Oom inte har fått det stöd för sin kandidatur som han i en omfattande personvalskampanj begärt av Danderydsborna står han kvar som kandidat. Trots att han inte ens inledningsvis har förtroende i den folkvalda församlingen, Danderydsbornas ombud, hänger han sig fast och vill tillträda detta förtroendeuppdrag. Ingen annanstans i någon annan verksamhet skulle det vara möjligt att en kandidat med något som helst omdöme skulle kvarstå som kandidat i ett sådant här läge.Siv Sahlström
Danderydscenterns gruppledare