Reservation mot kommunfullmäktiges beslut angående ombudgeteringar samt reviderad budget 2001.

Danderydscentern anvisade i sitt budgetförslag för år 2000 1.000.000 kronor mindre för beläggningsunderhåll än vad kommunfullmäktiges majoritet bestämde. I november 1999 när budgeten för år 2000 togs i fullmäktige var det en hård debatt bland annat om just detta belopp och vad det skulle innebära om anslaget för vägbeläggningar minskades med en miljon kronor enligt vårt förslag.

Vi kan nu konstatera att Tekniska nämndens majoritet inte gjort av med de pengar som beviljades. Man har inte ens gjort av med det belopp som vi var beredda att anvisa. Man har inte mindre än 2.300.000 kronor kvar.

Vi är beredda att ombudgetera 1.300.000 kronor, vilket innebär att Tekniska nämnden sammantaget får det belopp som vi i november 1999 ville ge Tekniska nämnden för vägunderhåll under år 2000.Siv Sahlström
Gruppledare Danderydscentern