Reservation från Danderydscentern
mot kommunfullmäktiges beslut att
sälja Stocksunds stationshus.

När arbetet med Järnvägsdalen pågick var alla överens om att
kommunen skulle behålla Stocksunds stationshus. Skälet var bland
annat det historiska och kulturella värdet av byggnaden. Det ansågs
att den på sikt skulle kunna användas för kommunala ändamål.

Nu vill majoriteten sälja fastigheten. I dag är en bostadslägenhet och
en kontorslokal uthyrda. En lägenhet på 90 kvm är för närvarande
inte uthyrd. Detta anges som ett motiv till försäljningen. Stations-
husets totala yta är 207 kvm. Den som köper detta hus kan inte
förväntas vara nöjd med 90 kvm utan kan naturligtvis vilja komma i
besittning av hela huset. Vi anser inte att man skall sälja en sådan
fastighet med hyresgäster i.

Det gjordes på fullmäktiges sammanträde en jämförelse med
fastigheten som skall säljas vid Stocksundsskolan. De båda objekten
är inte jämförbara. I fastigheten vid Stocksundsskolan är en stor
femrummare ledig. Huset är stort och övriga lägenheter är små. Det
troliga är att det bildas en bostadsrättsförening av denna fastighet,
men även om den skulle säljas till en enskild person är det högst
otroligt att den personen skulle vilja göra sig av med de hyresgäster
som finns med tanke på att den största lägenheten står till köparens
förfogande.

Vi har tidigare sett hur illa det gått när kommunen sålt mindre hus
med hyresgäster i och hyresgästerna tvingats flytta. Det vill vi inte
vara med om igen.

Danderyd 2005 05 07

Siv Sahlström
Gruppledare Danderydscentern