INTERPELLATION TILL BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ORDFÖRANDE ANGÅENDE PRINCIPER OCH KOSTNADER FÖR KLASSRESOR

 

Enligt uppgift skall en klass i en av kommunens 1-6-skolor åka på klassresa. Kosan ställs till England och varje deltagare måste betala drygt 5 000 kronor för att få följa med. Till resan används två skoldagar.

 

Om detta är riktigt, väcker det flera frågor. Den obligatoriska grundskolan skall enligt lag vara avgiftsfri. Man får inte ordna aktiviteter som är tvingande och belägga dem med en kostnad. Även om man kan säga att alla elever i klassen inte måste följa med, utan några kan få annan aktivitet i skolan under den övriga klassens resa, så måste man nog se resan som i praktiken tvingande. Att inte få följa med sina kompisar på en spännande och rolig klassresa är ju så grymt, att de flesta föräldrar sannolikt gör sitt yttersta för att betala det som krävs.

 

Eleverna omfattas också av en garanterad undervisningstid. Man kan rikta kritik mot skolan/kommunen om eleverna inte erhåller denna garanterade undervisningstid. Tar man två skoldagar till andra aktiviteter än undervisning, och man inte har tagit särskild hänsyn till det när man gjort grundschemat för läsåret, måste eleverna vid annat tillfälle kompenseras med ytterligare undervisningstid.

 

Det finns också möjlighet att anordna s k lägerskolor. Lägerskolor innehåller planerad pedagogisk verksamhet och har ett syfte som ligger i linje med den normala undervisningen. Men i detta fall har man valt att inte anordna en lägerskola, utan en klassresa.

 

Med anledning av de principiella frågor som dyker upp i anslutning till detta ärende, anhåller jag om fullmäktiges tillstånd att till Barn- och utbildningsnämndens ordförande få ställa följande frågor:

 

  1. Har Barn- och utbildningsnämnden några riktlinjer för klassresor? Hur ser dessa i sådana fall ut?

 

  1. Vem godkänner och har ansvar för klassresor?

 

  1. Hur ser Barn- och utbildningsnämndens ordförande på att klassresor anordnas på skoltid, där eleverna förväntas bidra med mycket stora summor?

 

  1. Föranleder denna händelsen någon åtgärd från Barn- och utbildningsnämndens sida?

 

Danderyd 2002-09-23

 

 

 

Patrik Nimmerstam  (c)