Reservation mot Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut om Gullvivan.

I underlaget för beslut står ”På grund av vikande underlag i området upphör produktionen med förskoleverksamhet vid Gullvivan i augusti 2001”. Längre fram står ”Dessutom kommer föräldrarna i området säkert att fråga sig varför deras barn skulle flyttas till andra barnstugor om en privat förskola omedelbart startas i lokalerna. Ett alternativ kan då vara att tekniska kontoret tillåts hyra ut Gullvivan till Skanska och Drott som platskontor under utbyggnaden av området och att de därefter får återställa byggnaderna, så att de kan användas för friskola eller privat förskoleverksamhet”.

Slutsatsen blir att man inte för föräldrarna uppgett det verkliga skälet till att barnen måste flytta utan gett sken av att det beror på att man skall bygga i området. Det styrks också av de kontakter jag har haft med föräldrar till barn på Gullvivan.

Jag ogillar i allra högsta grad att man inte säger som det är till Danderydsborna. Jag vill inte medverka till sådana manövrer som görs för att ge sken av något annat än det är. Om produktionen till föräldrarna angett att skälet till flyttningen av barnen är att det skall byggas i området skall de erbjudas plats på Gullvivan när byggnationen är färdig. Om de inte vill tillbaka till Gullvivan så är det utmärkt om vi kan hyra ut lokalerna till en friskola eller privat förskola enligt beslutsförslaget. Mot bakgrund av detta anser jag inte att det är acceptabelt att nu bestämma att lokalerna skall hyras ut till friskola eller privat skola.
Siv Sahlström (c)