Till kommunfullmäktige i DanderydInterpellation till socialnämndens ordförande angående serveringstillstånd för alkohol i Stocksunds Hamnkrog.

2002 09 23 interpellerade jag socialnämndens förre ordförande angående serveringstillstånd för alkohol i Stocksunds Hamnkrog. Jag skrev bl a ”Det kom för en tid sedan till mina öron att Marina Läroverket begärt serveringstillstånd för alkoholhaltiga drycker i sin skolmatsal. Då det av naturliga skäl verkade otroligt att eleverna på läroverket skulle serveras alkoholhaltiga drycker har det varit svårt att sätta tilltro till dessa uppgifter. Socialnämnden har inte heller enligt uppgift haft något sådant ärende till avgörande.”

Socialnämndens ordförande svarade att det kommit in en ansökan om serveringstillstånd för alkohol till socialnämnden, men att den ännu inte behandlats. Jag fick också bekräftat att Stocksunds Hamnkrog är etablerad i Marina läroverkets skolmatsal. Enligt uppgift har nu socialnämndens majoritet på socialnämndens senaste sammanträde gett serveringstillstånd för alkohol i Stocksunds Hamnkrog.

Med hänvisning till ovanstående anhåller jag om kommunfullmäktiges tillstånd att till socialnämndens ordförande få ställa följande frågor:

1. Hur kan socialnämndens ordförande motivera att tillstånd för alkoholservering får ske inom ett skolområde och i en lokal som används som skolmatsal?

2. Kan man också i övriga skolor i kommunen etablera krogverksamhet i skolmatsalarna och räkna med att få serveringstillstånd?

Danderyd 2003 02 03


Siv Sahlström (c)