Till kommunfullmäktige i Danderyd
Motion om att allt kött som serveras på Danderyds förskolor, skolor, äldreboenden och andra ställen som kommunen ansvarar för skall vara varudeklarerat på så sätt att det finns intyg på att det testats för och är fritt från BSE-smitta.

Nya larm om BSE-smittat kött har nyligen kommit. Många konsumenter hade nog uppfattningen att myndigheterna nu hade kontroll över läget och att man ringat in och oskadliggjort smitthärdarna. Så har emellertid uppenbarligen inte varit fallet. Man har nu t. ex. hittat smittade djur i Frankrike. Presidenten har där beordrat stopp för servering av allt nötkött i skolorna i Frankrike.
Också i Sverige har en del kommuner nu beslutat att tillsvidare stoppa all servering av nötkött i skolorna.

Mot denna bakgrund föreslår vi kommunfullmäktige besluta uppdra åt berörda organ

att utfärda direktiv om att allt kött som serveras på Danderyds förskolor, skolor, äldreboenden och övriga ställen som kommunen ansvarar för skall vara varudeklarerat på så sätt att det finns intyg på att det testats för och är fritt från BSE-smitta.

Danderyd 2000 12 11


Siv Sahlström (c)