Till kommunfullmäktige i DanderydInterpellation till Barn- och utbildningsnämndens ordförande om avgifterna i musikskolan.

I en artikel i Dagens Nyheter (21.3) redovisas en studie som gjorts av Sveriges Musik- och kulturskoleråd. Denna studie visar att den genomsnittliga terminsavgiften för den kommunala musik- och kulturskolan i riket är 492 kronor. Dyrast terminsavgift har Danderyd med 1.200 kronor.

Enligt artikeln har sedan 1997 och fram till i dag de kommunala anslagen till musik- och kulturskolorna totalt i landet ökat med en kvarts miljard. Under 1999 ökade anslagen i 135 kommuner, låg kvar på föregående års nivå i 114 kommuner och minskade i 33 kommuner.

I Lokaltidningen nr 12 redovisas delar av ovan nämnda undersökning och bland annat också hur mycket avgifterna i Danderyds musikskola höjts i år. Barn- och utbildningsnämndens ordförande Elisabet Carlberg intervjuas i artikeln och får bland annat frågan om det inte finns risk för att föräldrar som inte har det så gott ställt tar sina barn från musikskolan när avgiften höjs. Hon svarar ”Den risken finns alltid”.

Vidare frågar Lokaltidningen om anslaget till musikskolan sänkts i samband med höjningen av musikskoleavgiften. Barn- och utbildningsnämndens ordförande svarar ”Nej, anslaget är oförändrat”.

Lokaltidningen intervjuar också musikskolans rektor som i motsats till Barn- och utbildningsnämndens ordförande uppger att musikskolan fått sänkt anslag. Eftersom Lokaltidningen får olika besked frågar den noggranna journalisten också kommunens ekonomidirektör samma sak. Han uppger också att musikskolan fått sänkt anslag.

Enligt fullmäktiges budgetprotokoll fick musikskolan för 1999 5.980.000 kronor och för 2000 5.710.000 kronor således 270.000 kronor mindre i år. Antingen har Barn- och utbildningsnämndens ordförande ingen aning om den budget hon varit med och beslutat om och som hon är direkt ansvarig för eller också lämnar hon medvetet oriktiga uppgifter i förhoppningen att de inte skall kontrolleras. Jag vet inte vilket som är värst.

Det är andra gången på kort tid som Barn- och utbildningsnämndens ordförande lämnar felaktiga uppgifter om sitt ansvarsområde (om hemvisten i interpellationsdebatt med mig 31.1 i år).

Med hänvisning till ovanstående anhåller jag om kommunfullmäktiges tillstånd att till Barn- och utbildningsnämndens ordförande få ställa följande frågor:

1. Vad avser Barn- och utbildningsnämndens ordförande göra för att följa upp vilka konsekvenser fullmäktiges beslut vad gäller musikskolan får för Danderyds barn och ungdomar.

2. Vad avser Barn- och utbildningsnämndens ordförande göra om det visar sig att höjningen av avgiften får allvarliga konsekvenser, t ex att musikbegåvade barn måste sluta av ekonomiska skäl?


Danderyd 2000 03 27


Siv Sahlström (c)