Till kommunfullmäktige i DanderydMotion om att undersöka om det finns behov av ”nattdagis” för barn vars föräldrar har oregelbunden arbetstid och om så är fallet föreslå en lösning.

Av tidningsuppgifter har framgått att föräldrar med oregelbunden arbetstid kan tvingas sluta sina arbeten då de inte har möjlighet att få hjälp med barnen på nätter. I tidningsartikeln gällde det två ensamstående mammor med oregelbunden arbetstid.

I Danderyd bor bland annat mycket sjukvårdspersonal. De kan ha mycket oregelbunden arbetstid.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta uppdra åt berörda organ

att undersöka om det finns behov av ”nattdagis” för barn vars föräldrar har oregelbunden arbetstid och om så är fallet föreslå en lösning.

Danderyd 2003 03 03


Siv Sahlström (c)