INTERPELLATION TILL SOCIALNÄMNDENS ORDFÖRANDE MED ANLEDNING DEN NYA ALKOHOLLAGEN

 

Den 1 juli i år infördes en ny alkohollag i Sverige. Den ställer nya krav på kommunen, exempelvis att följa försäljning av folköl på ett bättre sätt. Dessutom skall kommunen tillse att varje försäljningsföretag har ett egentillsynsprogram som följs, för att kunna leva upp till lagens bestämmelser.

 

Med anledning av detta anhåller jag om fullmäktiges tillstånd att till socialnämndens ordförande få ställa följande frågor:

 

1.      Hur har socialnämnden förberett sig och kommunens företagare på den nya alkohollagen?

 

      2.   Hur arbetar socialnämnden med lagens krav?

 

      3.   Lever kommunen idag upp till alkohollagen?

 

Danderyd 2001-09-24

 

 

 

Patrik Nimmerstam (c)