INTERPELLATION TILL TEKNISKA NÄMNDENS ORDFÖRANDE ANGÅENDE ERSÄTTNINGSBOSTÄDER VID RENOVERING

 

 

Jag har blivit kontaktad av en dam bosatt i en pensionärslägenhet i Enebyberg. Damen är rörelsehindrad och synskadad. Därför beviljades hon bostadsanpassning sommaren 00. När synen inför denna bostadsanpassning gjordes, framförde hyresvärden (Tekniska nämnden) att man då skulle kunna passa på att också genomföra en totalrenovering av lägenheten. Så långt var allt gott och väl. Men för att kunna göra denna totalrenovering måste hyresgästen flytta ut under minst fyra veckor.

 

Damen var villig att flytta till ersättningsboende under renoveringstiden. Själv föreslog hon att hon skulle kunna flytta till lägenheten bredvid, som stod tom. Detta avvisades av Tekniska kontoret. Istället föreslog man att damen skulle säga upp kontraktet på lägenheten, och istället flytta till en helt annan. Eftersom damen trivs och har bott in sig i sin nuvarande lägenhet, ville hon inte det.

 

Via socialkontoret fick hon så småningom ett annat erbjudande. Hon skulle kunna få hyra ett rum på Kevinge servicehus, cirka 10 kvm stort. Rummet skulle kosta 220 kronor per dygn. Dessutom krävde Tekniska kontoret halva hyran för hennes obrukbara bostad i Enebyberg under tiden. Självfallet avvisade hon detta ”erbjudande”.

 

Denna affär väcker ett antal frågor. Därför anhåller jag om fullmäktiges tillstånd att till Tekniska nämndens ordförande få ställa följande frågor:

 

1.     Vilket ansvar har Tekniska kontoret för sina hyresgäster när en lägenhet totalrenoveras?

2.     Anser Tekniska nämndens ordförande att ett rimligt ersättningsboende under renoveringstid utgörs av ett 10 kvm stort rum till en månadshyra om cirka 6 600 kronor?

3.     Tar Tekniska nämnden hänsyn till hyresgästernas förutsättningar när man behandlar frågor om renovering av lägenheter?

4.     Vilka slutsatser inför framtiden drar Tekniska nämndens ordförande av ovanstående händelse?

 

Danderyd 2001-10-22

 

 

 

Patrik Nimmerstam  (c)