Motion till kommunfullmäktige angående skidlift i Eddabacken

 

Med tanke på de senaste årens långa och snörika vintrar finns det anledning att se över möjligheterna till utförsåkning för små barn i kommunen. En backe som i dagsläget vintertid används för pulkaåkning är Eddabacken i Djursholm, den har tidigare används för skidåkning för barn när det fanns en enkel skidlift där. Jag skulle vilja att en skidlift i Eddabacken  återupprättades av följande  skäl.

 

Det finns all anledning att ytterligare förstärka utbudet av fysiska aktiviteter för barn, särskilt utomhus vintertid. En skidlift i Eddabacken skulle dessutom innebära en möjlighet för barn i de familjer som inte åker på vintersportlov att lära sig åka skidor. Jag har också en förhoppning om att det skulle kunna gå att ordna med skidskola för barnen, kanske skulle den kunna vara öppen hela veckan under vintersportlovet och i övrigt på helgerna. Vill  man  att det  fortfarande  skall  gå  att åka pulka  i  backen  skulle man kunna dela upp den i  två  delar,  en  för  skidåkning och en för pulkaåkning.

 

Projektet kan finansieras med  liftkort som gäller en hel säsong, eller klippkort.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag kommunfullmäktige besluta uppdra åt berörda organ 

att undersöka möjligheterna att bygga en skidlift i Eddabacken.       

 

 

 

 

Lovisa Eriksson (c)