Danderydscentern föreslår att ett ungdomsfullmäktige inrättas

Danderydscentern har lagt en motion till Kommunfullmäktige med förslag om att inrätta ett ungdomsfullmäktige från hösten 2023

Du kan läsa mer här