INTERPELLATION TILL PRODUKTIONSSTYRELSENS ORDFÖRANDE ANGÅENDE SERVERING AV NÖTKÖTT VID DAGHEM OCH SKOLOR

 

Den senaste tiden har det framkommit att risken för den s k Galna-ko-sjukan är större än vad man har trott. Spridningen av sjukdomen är större än man anat, och den existerar i länder man tidigare trodde var säkra.

 

Detta väcker givetvis frågor om varifrån det kött kommer som serveras till barn och ungdomar i Danderyds daghem och skolor. Vi kan bara acceptera att kött som garanterat är fritt från BSE-smitta serveras till våra barn och ungdomar.

 

Med anledning av detta anhåller jag om fullmäktiges tillstånd att till Produktionsstyrelsens ordförande få ställa följande frågor:

 

1.      Varifrån kommer det nötkött som serveras i Danderyds daghem och skolor?

 

2.      Vilka åtgärder har Produktionsstyrelsens ordförande vidtagit med anledning av det som har framkommit i media om BSE-smittan?

 

 

Danderyd 2000-12-10

 

 

 

Patrik Nimmerstam (c)