INTERPELLATION TILL PRODUKTIONSSTYRELSENS ORDFÖRANDE MED ANLEDNING AV ATT KOMMUNEN INTE KAN UPPFYLLA BARNOMSORGS-GARANTIN

 

I radion fick vi i förra veckan höra att två kommuner i Stockholms län inte klarar av att uppfylla barnomsorgsgarantin inför hösten. Danderyd var en av de två kommunerna. Danderyd kan, enligt dessa uppgifter, inte ens efter fyra månader garantera plats i barnomsorgen.

 

Att få denna uppgift från Radio Stockholm är mycket uppseendeväckande, med tanke på att vi vid flera olika tillfällen har försäkrats om att kommunen kommer att klara av att uppfylla garantin.

 

Produktionsstyrelsen har det praktiska ansvaret för att se till vi har tillräckligt med barnomsorgsplatser i kommunen.

 

Därför anhåller jag om fullmäktiges tillstånd att till Produktionsstyrelsens ordförande få ställa följande frågor:

 

  1. Varför har vi på ett felaktigt sätt informerats om kommunens förmåga att leva upp till barnomsorgsgarantin?
  2. Vad gör produktionsstyrelsen för att lösa det akuta läget?
  3. Vad gör produktionsstyrelsen för att långsiktigt kunna klara barnomsorgsgarantin?

 

Danderyd 2006-06-11

 

 

Patrik Nimmerstam (c)