Reservation mot hanteringen av planuppdrag för seglarskola vid Germaniaviken

Vi reserverar oss mot att vårt yrkande ”Att kommunstyrelsen beslutar kalla till ett möte med närboende, KSSS och andra intressenter för att utröna deras inställning till förslaget om seglarskola vid Germaniaviken” avslogs. Det är angeläget att innan planuppdrag ges ha ett samråd med de berörda. KSSS ges då möjlighet att beskriva hur de tänkt sig verksamheten och svara på frågor, och de närboende och andra intressenter får komma med synpunkter och förslag. Vi anser att det är kommunstyrelsens uppgift att kalla till ett sådant programsamråd innan man ger planuppdrag.

Det skäl som bland annat framfördes mot att kalla till ett sådant möte var att man inte hade något förslag att visa. Den invändningen är inte riktig, då det i de handlingar som skickats ut till kommunstyrelsen finns två skisser gjorda av arkitekter, varav i varje fall den ene, Mats Åkerblad, är verksam inom KSSS. Det räcker som underlag för att KSSS ska kunna beskriva hur de skulle vilja ordna sin verksamhet i Germaniaviken.Siv Sahlström
Gruppledare Danderydscentern