Till kommunfullmäktige i Danderyd


Interpellation till Tekniska nämndens ordförande angående snöröjningen.

Det kraftiga snöfallet före jul förorsakade stora problem på många håll. De flesta förstår att det tar tid att röja och forsla bort snön och att man inte kan röja överallt samtidigt. Men när det efter flera veckor inte är röjt på bussgatornas trottoarer minskar förståelsen. Och när det inte är sandat och det ligger stora högar med snö i korsningarna då tryter tålamodet. I t ex Mörby centrum låg det jättehögar med snö som skymde sikten så att det var livsfarligt för gångtrafikanterna att ta sig över gatan. Vid Nora Torg lekte barnen med stor förtjusning i den jättelika högen och halkade direkt ner i körbanan. På Sätra Äng kördes grus och jordblandad snö upp i stora högar och fordonen förorsakade sår i marken.

Härom natten körde flera skovelförsedda fordon längs gatorna. Vad de gjorde vet jag inte eftersom jag inte kunde se någon snö att röja. Det var dessutom värmegrader. Den lilla snö som fanns kvar kunde således förväntas smälta ner ganska snart.

Med hänvisning till ovanstående anhåller jag om kommunfullmäktiges tillstånd att till Tekniska nämndens ordförande få ställa följande frågor:

1. Har Tekniska nämnden eller kontoret gjort någon utvärdering av hur snöröjningen fungerade under det kraftiga snöfallet?

2. Var skall den bortforslade snön läggas upp? Har den lagts upp på anvisad plats?

3. Har Tekniska nämndens ordförande dragit några slutsatser för framtiden av ovanstående? Finns det anledning att göra några förändringar och i så fall vilka?

4. Varför kör man med snöskovlar när det inte snöar och är värmegrader ute?

Danderyd 2002 02 04

Siv Sahlström (c)