Till kommunfullmäktige i Danderyd
Motion om att införa en servicegaranti där kommunen garanterar medborgarna en viss servicenivå inom t ex äldreomsorg, skola och förskola.

I oktober 1997 införde den kommunala förskolan på Lilla Nygatan 20 i Gamla stan som första daghem i Stockholm en kvalitets- och servicegaranti för föräldrarna. I Stockholm går man nu vidare och startar till hösten ett pilotprojekt. Om den kommunala servicen inte håller måttet kan medborgarna i Stockholm få pengarna tillbaka.

Svenska Dagbladet beskriver hur Stockholms stads skyldigheter gentemot elever, föräldrar och äldre skall sättas på pränt. Medborgarna skall i detalj veta vilka krav de kan ställa på dagiset, skolan och sjukhemmet. Om t ex hemtjänstpersonalen inte kommer, kan de drabbade få kompensation.

Staden skall konkretisera sina förpliktelser mot medborgarna, som garanteras en viss servicenivå. Man skall för samtliga kommunala verksamheter och de entreprenader som upphandlats tydligt beskriva vad föräldrar, skolelever och äldre har rätt att vänta sig. Det skall vara konkret och detaljerat så att man kan mäta att man uppnår det man lovar. Klagomål skall följas upp och problem rättas till. Missnöjda medborgare skall få pengar tillbaka.

Servicegarantin skall gälla generella rättigheter som trygghet, inflytande och respekt, men också konkreta saker som att de gamla inom äldreomsorgen skall få duscha regelbundet. Förskolor, skolor och servicehus skall redovisa hur de skall uppfylla sina åtaganden.

Jag tycker detta är en alldeles utmärkt idé som Danderyds kommun borde ta efter. Vi har ju nu ett exempel i Klingsta sjukhem där de boende inte får den vård och omsorg de borde få. Med en servicegaranti hade det varit betydligt lättare för de boende och deras anhöriga att hävda sin rätt.

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag kommunfullmäktige uppdra åt berörda organ att studera Stockholmsmodellen och utreda möjligheterna

att införa en servicegaranti där kommunen garanterar medborgarna en viss servicenivå inom t ex äldreomsorg, skola och förskola.

Danderyd 1999 03 15


Siv Sahlström (c)