Till kommunfullmäktige i Danderyd


Motion om att tillsammans med länets övriga kommuner uppvakta regeringen och protestera mot de indragningar som föreslås mitt under pågående budgetår.


I regeringens vårbudget föreslås att statsbidragen skall minskas med 2,4 miljarder kronor. Mitt under pågående budgetår vill således regeringen ändra villkoren för kommunerna. Samtidigt är kommunerna enligt kommunallagen skyldiga att balansera sina budgetar. Det är inte rimligt att under pågående budgetår ändra förutsättningarna på detta sätt. För Danderyds del blir det cirka sex miljoner mindre i statsbidrag. Till det kommer att skatteintäkterna blir lägre än vad som förutsågs i samband med budgeten.

Förra året förändrades pensionsreglerna. En garantipension infördes för dem med lägst inkomst. Samtidigt tog man bort det särskilda grundavdraget för pensioner. Det betydde att det kommunala skatteunderlaget blev större. Därför minskades statsbidragen till kommunerna med tillsammantaget 5,4 miljarder kronor. Men nu anser regeringen uppenbarligen att det inte räckte. Och därför vill man minska statsbidragen även i år med ytterligare 2,4 miljarder kronor.

Vi föreslår att Danderyd tar initiativ till att länets kommuner uppvaktar finansdepartementet och protesterar mot den minskning av statsbidragen som regeringen föreslår. Lämpligen kan vi be KSL (Kommunförbundet Stockholms Län) organisera uppvaktningen.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta uppdra åt kommunstyrelsen

att tillsammans med länets övriga kommuner uppvakta regeringen och protestera mot de indragningar som föreslås mitt under pågående budgetår.

Danderyd 2004 05 03


Siv Sahlström (c)