Till kommunfullmäktige i DanderydMotion om rökförbud i kommunala lokaler.

Oupphörligt nås vi av nya uppgifter om rökningens skadeverkningar. Nyligen publicerades i DN en artikel underskriven av en rad professorer. De skrev om de allvarliga skadeverkningarna och alla farliga kemiska ämnen som tobaken (och papperet) innehåller. Det har också blivit alltmer klarlagt hur stora riskerna med passiv rökning är. Många får också allergiska besvär redan vid kontakt med mindre mängder rök. Allt detta leder oss till att vi bör se till att alla kommunala lokaler är rökfria.

Mot bakgrund av detta föreslår vi kommunfullmäktige besluta

att det skall vara totalt rökförbud i kommunala lokaler.

Danderyd 1999 12 06


Siv Sahlström (c)