INTERPELLATION TILL SOCIALNÄMNDENS ORDFÖRANDE ANGÅENDE TILLGÄNGLIGHETEN TILL SOCIALNÄMNDENS PROTOKOLL PÅ BIBLIOTEK

 

Protokollen är medborgarnas möjlighet att kunna följa vad som händer i kommunens styrelser och nämnder. De ska därför finnas tillgängliga för medborgarna på så många sätt som möjligt. Det handlar ytterst om medborgarnas demokratiska möjligheter. Protokollen finns därför bl a att läsa på våra bibliotek. Men dock inte alla protokoll. Socialnämndens saknas. Detta trots att samma nämnd så sent som i maj beslutade att protokollen skulle göras tillgängliga på biblioteken.

 

Med anledning av detta anhåller jag om fullmäktiges tillstånd att till socialnämndens ordförande få ställa följande frågor:

 

1.      Varför finns inte socialnämndens protokoll tillgängliga på Danderyds bibliotek?

 

2.      Vad ämnar socialnämndens ordförande göra för att se till att den egna nämndens beslut i frågan verkställs?

 

 

Danderyd 2000-09-24

 

 

 

Patrik Nimmerstam (c)