Reservation mot kommunfullmäktiges beslut att återremittera ärendet Anund 2, Pickarstugan, för att undersöka kostnaderna för att flytta stugan och därefter sälja tomten.


Vi brukar nästan alltid rösta för såväl bordläggnings- som återremissyrkanden. Det är viktigt att alla anser sig ha ett bra beslutsunderlag. Det är således inte återremissen som sådan vi har invändningar mot utan motivet till återremissen.

Vi reserverar oss mot att ärendet återremitterades med uppdrag att undersöka om stugan kan flyttas och i så fall sälja tomten. Vi anser inte att Pickarstugan skall flyttas. Det är inte bara stugan som är värdefull utan det är stugan i den omgivande miljön på den plats där den byggts. Detta var motivet till att vi röstade emot återremissen och reserverade oss mot beslutet.Siv Sahlström
Gruppledare Danderydscentern