INTERPELLATION TILL BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ORD-FÖRANDE MED ANLEDNING AV ATT KOMMUNEN INTE KAN UPPFYLLA BARNOMSORGSGARANTIN

 

I radion fick vi i förra veckan höra att två kommuner i Stockholms län inte klarar av att uppfylla barnomsorgsgarantin inför hösten. Danderyd var en av de två kommunerna. Danderyd kan, enligt dessa uppgifter, inte ens efter fyra månader garantera plats i barnomsorgen.

 

Att få denna uppgift från Radio Stockholm är mycket uppseendeväckande, med tanke på att vi vid flera olika tillfällen har försäkrats om att kommunen kommer att klara av att uppfylla garantin.

 

Barn- och utbildningsnämnden har myndighetsansvaret för att se till vi har tillräckligt med barnomsorgsplatser i kommunen.

 

Därför anhåller jag om fullmäktiges tillstånd att till Barn- och utbildningsnämndens ordförande få ställa följande frågor:

 

  1. Varför har vi på ett felaktigt sätt informerats om kommunens förmåga att leva upp till barnomsorgsgarantin?
  2. Vad gör Barn- och utbildningsnämnden för att lösa det akuta läget?
  3. Vad gör Barn- och utbildningsnämnden för att långsiktigt kunna klara barnomsorgsgarantin?

 

Danderyd 2006-06-11

 

 

Patrik Nimmerstam (c)