Till kommunfullmäktige i Danderyd

Motion om att sätta upp fler hundlatriner
och papperskorgar inom kommunen.

Många Danderydsbor har hund. En del är duktiga på att ta hand om
avfallet efter sin skyddsling, andra är till mångas förtret obenägna att
fullgöra denna skyldighet. Särskilt familjer med barn besväras av
och är oroliga för hundbajset som kan ligga alldeles utanför deras
fastighet, i värsta fall direkt utanför grinden. Det uppstår allt
emellanåt skärmytslingar mellan medborgarna på grund av detta.

En sak som bidrar till oviljan att ta hand om hundexkrementerna kan
vara att det inte finns någonstans att göra av dem. Det är ju inte så
trevligt att, om man just påbörjat en promenad med sin hund, tvingas
bära med sig den illaluktande plastpåsen i kanske någon timma. Med
tanke på att Danderyd är en "hundtät" kommun borde vi ha många
hundlatriner.

Bristen på papperskorgar är också den stor. Lämpligen kunde man
sätta upp nya papperskorgar och hundlatriner bredvid varandra. Det
händer nämligen att hundlatriner används som papperskorgar och
vice versa. Och det leder självklart till problem, bland annat för dem
som skall hämta avfallet. Dessutom kan man, om man placerar
papperskorgar och hundlatriner bredvid varandra, tömma dem
samtidigt vilket skulle förbilliga hanteringen.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige
besluta uppdra åt berörda organ

att sätta upp fler hundlatriner och papperskorgar för alla
Danderydsbors trevnad.

Danderyd 2006 06 12

 

Siv Sahlström (c)