Till kommunfullmäktige i DanderydMotion om att initiera en kontroll av läkemedelsanvändningen på samtliga äldreboenden och sjukhem inom kommunen så att ingen boende är övermedicinerad.


Läkemedelsförbrukningen på olika äldreboenden har enligt tidningsuppgifter visat sig vara hög - i många fall alldeles för hög. Läkarna har kort tid för kontroll av patienterna och en del patienter har tidigare förskrivna mediciner som de fortsätter att ta. Det leder till att en del patienter har många olika sorters läkemedel. Det händer också att patienter tar, som de tror två olika läkemedel, men det råkar vara samma eftersom det är olika fabrikat med olika namn. Det har visat sig att patienter som har varit i så dåligt skick att de inte varit kontaktbara har piggnat till högst avsevärt när man satt ut stora delar av den medicinering de haft.

Vi vet att läkarna ofta har väldigt litet tid på våra äldreboenden. Så har det t ex beskrivits att en läkare som hade ansvar för ett äldreboende i kommunen hade en väntande taxi stående utanför för att hinna med sina åtaganden. Vi har under många år föreslagit att kommunen skulle anställa en geriatriker på halvtid för våra äldreboenden men dessvärre inte haft någon framgång i detta fall. Revirtänkandet mellan landsting och kommun är till nackdel för patienterna. Enligt uppgift har läkarsituationen förbättrats i förhållande till tidigare.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta uppdra åt berörda organ

att initiera en kontroll av läkemedelsanvändningen på samtliga kommunens äldreboenden och sjukhem så att ingen boende är övermedicinerad.

Danderyd 2002 04 15


Siv Sahlström (c)