Till kommunfullmäktige i DanderydInterpellation till kultur- och fritidsnämndens ordförande angående informationsmöten för allmänheten.

1995 02 20 motionerade Danderydscenterns fullmäktigegrupp om att fullmäktige skulle göra det möjligt för nämnderna att ha öppna sammanträden. Tyvärr avslogs vår motion. 1998 06 08 återkom vi med vårt förslag. Motionen besvarades 1999 04 12 på följande sätt:

1. Siv Sahlströms m fl (c) motion avslås.

2. Fullmäktige rekommenderar nämnderna att i frågor av allmänt intresse själva eller i samarbete med kommundelsråden genomföra informationsmöten där allmänheten inte bara får ta del av de politiska partiernas ställningstagande utan även har en möjlighet att framföra synpunkter.

Med hänvisning till ovanstående anhåller jag om kommunfullmäktiges tillstånd att till kultur- och fritidsnämndens ordförande få ställa följande frågor:

1. Har kultur- och fritidsnämnden genomfört några informationsmöten i enlighet med fullmäktiges rekommendation?

Om svaret på ovanstående fråga är ja:
2. Hur många möten har ägt rum och vad har de gällt?

Om svaret på fråga ett är nej:
3. Varför har inte nämnden själv eller i samarbete med kommundelsråden genomfört sådana av fullmäktige rekommenderade informationsmöten?

Danderyd 2002 03 11


Siv Sahlström (c)

Till kommunfullmäktige i Danderyd
Interpellation till byggnadsnämndens ordförande angående informationsmöten för allmänheten.

1995 02 20 motionerade Danderydscentern om att fullmäktige skulle göra det möjligt för nämnderna att ha öppna sammanträden. Tyvärr avslogs vår motion. 1998 06 08 återkom vi med vårt förslag. Motionen besvarades 1999 04 12 på följande sätt:

1. Siv Sahlströms m fl (c) motion avslås.

2. Fullmäktige rekommenderar nämnderna att i frågor av allmänt intresse själva eller i samarbete med kommundelsråden genomföra informationsmöten där allmänheten inte bara får ta del av de politiska partiernas ställningstagande utan även har en möjlighet att framföra synpunkter.

Med hänvisning till ovanstående anhåller jag om kommunfullmäktiges tillstånd att till byggnadsnämndens ordförande få ställa följande frågor:

1. Har byggnadsnämnden utöver de obligatoriska plansamråden genomfört några informationsmöten i enlighet med fullmäktiges rekommendation?

Om svaret på ovanstående fråga är ja:
2. Hur många möten har ägt rum och vad har de gällt?

Om svaret på fråga ett är nej:
3. Varför har inte nämnden själv eller i samarbete med kommundelsråden genomfört sådana av fullmäktige rekommenderade informationsmöten?

Danderyd 2002 03 11


Siv Sahlström (c)

Till kommunfullmäktige i DanderydInterpellation till socialnämndens ordförande angående informationsmöten för allmänheten.

1995 02 20 motionerade Danderydscentern om att fullmäktige skulle göra det möjligt för nämnderna att ha öppna sammanträden. Tyvärr avslogs vår motion. 1998 06 08 återkom vi med vårt förslag. Motionen besvarades 1999 04 12 på följande sätt:

1. Siv Sahlströms m fl (c) motion avslås.

2. Fullmäktige rekommenderar nämnderna att i frågor av allmänt intresse själva eller i samarbete med kommundelsråden genomföra informationsmöten där allmänheten inte bara får ta del av de politiska partiernas ställningstagande utan även har en möjlighet att framföra synpunkter.

Med hänvisning till ovanstående anhåller jag om kommunfullmäktiges tillstånd att till socialnämndens ordförande få ställa följande frågor:

1. Har socialnämnden genomfört några informationsmöten i enlighet med fullmäktiges rekommendation?

Om svaret på ovanstående fråga är ja:
2. Hur många möten har ägt rum och vad har de gällt?

Om svaret på fråga ett är nej:
3. Varför har inte nämnden själv eller i samarbete med kommundelsråden genomfört sådana av fullmäktige rekommenderade informationsmöten?

Danderyd 2002 03 11


Siv Sahlström (c)

Till kommunfullmäktige i DanderydInterpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande angående informationsmöten för allmänheten.

1995 02 20 motionerade Danderydscentern om att fullmäktige skulle göra det möjligt för nämnderna att ha öppna sammanträden. Tyvärr avslogs vår motion. 1998 06 08 återkom vi med vårt förslag. Motionen besvarades 1999 04 12 på följande sätt:

1. Siv Sahlströms m fl (c) motion avslås.

2. Fullmäktige rekommenderar nämnderna att i frågor av allmänt intresse själva eller i samarbete med kommundelsråden genomföra informationsmöten där allmänheten inte bara får ta del av de politiska partiernas ställningstagande utan även har en möjlighet att framföra synpunkter.

Med hänvisning till ovanstående anhåller jag om kommunfullmäktiges tillstånd att till barn- och utbildningsnämndens ordförande få ställa följande frågor:

1. Har barn- och utbildningsnämnden genomfört några informationsmöten i enlighet med fullmäktiges rekommendation?

Om svaret på ovanstående fråga är ja:
2. Hur många möten har ägt rum och vad har de gällt?

Om svaret på fråga ett är nej:
3. Varför har inte nämnden själv eller i samarbete med kommundelsråden genomfört sådana av fullmäktige rekommenderade informationsmöten?

Danderyd 2002 03 11


Siv Sahlström (c)Till kommunfullmäktige i DanderydInterpellation till mijö- och hälsoskyddsnämndens ordförande angående informationsmöten för allmänheten.

1995 02 20 motionerade Danderydscentern om att fullmäktige skulle göra det möjligt för nämnderna att ha öppna sammanträden. Tyvärr avslogs vår motion. 1998 06 08 återkom vi med vårt förslag. Motionen besvarades 1999 04 12 på följande sätt:

1. Siv Sahlströms m fl (c) motion avslås.

2. Fullmäktige rekommenderar nämnderna att i frågor av allmänt intresse själva eller i samarbete med kommundelsråden genomföra informationsmöten där allmänheten inte bara får ta del av de politiska partiernas ställningstagande utan även har en möjlighet att framföra synpunkter.

Med hänvisning till ovanstående anhåller jag om kommunfullmäktiges tillstånd att till miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande få ställa följande frågor:

1. Har miljö- och hälsoskyddsnämnden genomfört några informationsmöten i enlighet med fullmäktiges rekommendation?

Om svaret på ovanstående fråga är ja:
2. Hur många möten har ägt rum och vad har de gällt?

Om svaret på fråga ett är nej:
3. Varför har inte nämnden själv eller i samarbete med kommundelsråden genomfört sådana av fullmäktige rekommenderade informationsmöten?

Danderyd 2002 03 11


Siv Sahlström (c)
Till kommunfullmäktige i DanderydInterpellation till tekniska nämndens ordförande angående informationsmöten för allmänheten.

1995 02 20 motionerade Danderydscenterns fullmäktigegrupp om att fullmäktige skulle göra det möjligt för nämnderna att ha öppna sammanträden. Tyvärr avslogs vår motion. 1998 06 08 återkom vi med vårt förslag. Motionen besvarades 1999 04 12 på följande sätt:

1. Siv Sahlströms m fl (c) motion avslås.

2. Fullmäktige rekommenderar nämnderna att i frågor av allmänt intresse själva eller i samarbete med kommundelsråden genomföra informationsmöten där allmänheten inte bara får ta del av de politiska partiernas ställningstagande utan även har en möjlighet att framföra synpunkter.

Med hänvisning till ovanstående anhåller jag om kommunfullmäktiges tillstånd att till tekniska nämndens ordförande få ställa följande frågor:

1. Har tekniska nämnden genomfört några informationsmöten i enlighet med fullmäktiges rekommendation?

Om svaret på ovanstående fråga är ja:
2. Hur många möten har ägt rum och vad har de gällt?

Om svaret på fråga ett är nej:
3. Varför har inte nämnden själv eller i samarbete med kommundelsråden genomfört sådana av fullmäktige rekommenderade informationsmöten?

Danderyd 2002 03 11


Siv Sahlström (c)