Till kommunfullmäktige i Danderyd.

Motion om att namnge en gata eller plats efter
tonsättarna Alice Tegnér och Dag Wirén före-
trädesvis i Djursholm respektive Enebyberg.

Nyligen har en park i Enebyberg döpts till Stig Dagermans park.
Initiativet till detta kom från engagerade Enebybergare. Nu har det
kommit förslag om att också namnge en stig efter samme författare.
Jag anser att man i stället även borde uppmärksamma den kände
tonsättaren Dag Wirén, som bodde i Enebyberg.

Tidigare har vi namngivit ett torg i Djursholm efter konstnären och
författaren Elsa Beskow. Däremot har vår mycket älskade tonsättare
Alice Tegnér inte fått någon plats eller gata uppkallad efter sig.

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag kommunfullmäktige
besluta uppdra till berörda organ

att undersöka vilken gata eller plats som lämpligen skulle
kunna få bära tonsättarna Alice Tegnérs och Dag Wiréns
namn lämpligen i Djursholm respektive Enebyberg.

Danderyd 2004 11 29

Siv Sahlström (c)