Till kommunfullmäktige i Danderyd
Motion om att fullmäktige skall ompröva beslutet om etapp 2 i handlingsprogrammet om valfrihet och konkurrens som handlar om att intressenter skall få lägga ”bud” på kommunens skolor och ta över verksamheten.


Vid ett möte på gymnasiet den 11 april i år svarade barn- och utbildningsnämndens ordförande på en direkt fråga angående handlingsprogrammet om valfrihet och konkurrens som handlar om att intressenter skall få lägga bud på skolor och ta över verksamheten att hon var beredd att ändra detta. Det var en glädjande nyhet.

Siv Sahlström föreslog den 18 juni 2001 i kommunstyrelsen att etapp två skulle avbrytas. Förslaget röstades ned. Kommunfullmäktiges majoritet (m och kd) avvisade också som svar på en fp-motion så sent som 2001 09 24 förslaget att avbryta etapp två i handlingsplanen för ökad valfrihet och konkurrens.

I reservationen mot kommunstyrelsens beslut skrev Danderydscenterns gruppledare bland annat:

”I olika skrivelser, bland annat per den 20 april 2001, på olika möten t ex den 10 maj på Ekebyskolan, genom namnunderskrifter överlämnade till kommunstyrelsens arbetsutskott och genom direktkontakt med ledande politiker har föräldrarna på olika sätt försökt förmå kommunstyrelsen att ta upp och ompröva delar av beslutet om privatisering av förskolor och skolor. Det man framför allt önskat är att beslutet om handlingsplanens steg två, där kommunen avser att gå ut med en förfrågan till privata intressenter att ta över kommunala skolor, skall omprövas och frångås.

Bland annat ifrågasattes också om föräldraföreningarna var representativa för föräldrarna. Detta trots alla namnunderskrifter som samlats in. Jag har varit med på nästan alla offentliga möten om denna fråga och vet därför att det är en absolut massiv föräldraopinion mot att gå tillväga på det sätt som majoriteten nu vill göra.
Vi är till för Danderydsborna, folkvalda av dem som vi är. Det är inte Danderydsborna som är till för oss att styra och ställa över. Barnfamiljerna är vår framtid. Det är föräldrarna och barnen som är huvudpersoner i detta. Det är de som tillsammans med personalen skall bestämma hur man skall ha det – inte klåfingriga politiker.

Vi har alltför länge haft ett samhälle där styrningen har skett över huvudet på medborgarna, som inte har haft mycket att säga till om. Vi trodde att den tiden var förbi, men kan konstatera att så inte är fallet. Lusten att styra och ställa över huvudet på medborgarna finns uppenbarligen även hos borgerliga politiker.”

Barn- och utbildningsnämndens ordförande har nu på offentligt möte förklarat att hon är beredd att ompröva beslutet. Det är endast i fullmäktige det kan omprövas. Så länge inte beslutet är ändrat i fullmäktige så gäller det oavsett vad barn- och utbildningsnämndens ordförande säger.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta

att ompröva beslutet om etapp 2 i handlingsprogrammet om valfrihet och konkurrens som handlar om att intressenter skall få lägga ”bud” på kommunens skolor och ta över verksamheten.

Danderyd 2002 04 15


Siv Sahlström (c)