Reservation mot kommunfullmäktiges beslut om försäljning av bostäder/lokaler i samband med markförsäljning och genomförandeavtal Sikreno/Järnvägsdalen.


Vi yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag att godkänna genomförandeavtalet med KB Järnvägsstaden avseende bostadsbebyggelse inom Sikreno/Järnvägsdalen i Stocksund.

Däremot yrkade vi avslag på att de fastigheter som innehåller bostäder och/eller lokaler skall ingå i markförsäljningen.

Vi anser att de som hyr bostäderna och/eller lokalerna skall få möjlighet att själva köpa sina bostäder alternativt lokaler. Om de inte vill köpa dem skall vi sälja dem när de flyttar. Vi kan inte acceptera att de kan tvingas flytta från sina hem eller lokaler.Siv Sahlström
Gruppledare Danderydscentern