Till kommunfullmäktige i DanderydMotion om att undersöka möjligheterna att införa flexibel arbetstid på något sjukhem eller i något äldreboende inom Danderyds kommun.

I massmedia har beskrivits hur väl det fungerar med flexibel arbetstid inom bland annat sjukvård och äldreboenden. Personalen får själva sätta upp vilka tider de vill arbeta vecka för vecka på ett schema. Man har inte haft några problem med att få fullt schema. Personalen ser själva till att alla tider är belagda.

Det har beskrivits hur detta lett till större arbetsglädje och mindre konflikter inom personalgruppen. Detta till gagn för patienterna. Vi tycker att man borde pröva att införa detta på prov inom någon eller några enheter inom Danderyds kommun.

Vi i Danderydscentern har inte sett någon uppgift på att liknande försök gjorts inom barnomsorgen, men om det går att göra också där vore det bra.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta uppdra åt berörda organ

att undersöka möjligheterna att på försök införa flexibel arbetstid på något sjukhem eller i något äldreboende inom Danderyds kommun.


Danderyd 2002 03 11


Siv Sahlström (c)