Till kommunfullmäktige i DanderydMotion om skriftliga och likartat utformade omdömen om elevernas studieresultat för dem som så önskar.

Alla elever har rätt att få skriftliga omdömen om de så önskar. Enligt uppgift i massmedia är detta inte känt för alla. Vi anser det viktigt att Danderyds elever och föräldrar får information om detta.

Nacka och Stockholm har nu tagit initiativ till att systematisera dessa frivilliga omdömen. Det är ett bra initiativ. Vi tycker att man skall ta upp en diskussion med lärarna om detta och se om man kan komma överens om hur dessa skriftliga omdömen skall vara utformade.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta uppdra åt berörda organ

att informera elever och föräldrar om elevernas rättighet att få skriftliga omdömen.

att ta upp en diskussion med lärarna och om möjligt komma överens om hur dessa skriftliga omdömen skall vara utformade.


Danderyd 1999 11 29


Siv Sahlström (c)