Interpellation till Produktionsstyrelsens ordförande angående tillgängligheten på skolornas datorer.

 

Det har nyligen i pressen uppmärksammats att elever i vissa skolor utnyttjat skolornas datorer för att komma åt information av otillbörlig karaktär. Det finns filter som hindrar eleverna att ta del av sådan information.

 

Mina frågor till Produktionsstyrelsens ordförande är sålunda:

 

1.     Har man i kommunens skolor uppmärksammat problemet?

2.     Har man rutiner för att förhindra eleverna från att ta del av otillbörlig information?

3.     Har alla kommunens skolor rutiner för detta?

 

Danderyd, 2003-01-30

 

 

Anita Enflo (c)