Till kommunfullmäktige i DanderydInterpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande angående alkoholservering i Stocksunds Hamnkrog, Marina Läroverkets skolmatsal.


Socialnämndens majoritet har enligt uppgift beviljat tillstånd för alkoholservering under kvällstid 18.00 - 01.00 i Stocksunds Hamnkrog. Stocksunds Hamnkrog är etablerad i Marina Läroverkets skolmatsal.

Med hänvisning till ovanstående anhåller jag om kommunfullmäktiges tillstånd att till barn- och utbildningsnämndens ordförande få ställa följande frågor:

1. Anser barn- och utbildningsnämndens ordförande att det är lämpligt att en skolmatsal används för krogverksamhet?

2. Anser barn- och utbildningsnämndens ordförande att det är lämpligt att alkoholservering får ske i en lokal som används som skolmatsal?

Om svaret på ovanstående fråga är ja:
3. Anser barn- och utbildningsnämndens ordförande att man också i övriga skolor i kommunen kan etablera krogverksamhet i skolmatsalarna och servera alkohol?


Danderyd 2003 02 03


Siv Sahlström (c)