Till kommunfullmäktige i DanderydInterpellation till ordföranden i Djursholms AB/kommunstyrelsen angående kostnaderna för ombyggnaden av Djursholms slott.

15,4 miljoner kronor har anvisats för ombyggnaden av Djursholms slott (exklusive kostnaden för handikappentré). 2002 02 04 fick styrelsen för Djursholms AB en redogörelse för kostnaderna för ombyggnaden.Totalkostnaden skulle då uppgå till 15.370.000 kronor, det vill säga 30.000 kronor mindre än vad som anvisats. Ett utmärkt resultat.

Av Djursholms AB:s protokoll 2002 03 04 framgår att projektets totalkostnad nu bedöms uppgå till 15,9 miljoner kronor således 530.000 kronor mer än en månad tidigare och 500.000 kronor mer än den fastställda budgeten för projektet.

Med hänvisning till ovanstående anhåller jag om kommunfullmäktiges tillstånd att till Djursholms AB:s/kommunstyrelsens ordförande få ställa följande frågor:

1. Är det acceptabelt att styrelsen får en redovisning som en månad senare överskrids med 530.000 kronor?

2. Vad beror denna kostnadsökning på?

4. Är detta nu slutredovisningen eller finns det risk för att ombyggnaden visar sig ha kostat ännu mer?


Danderyd 2002 05 13


Siv Sahlström (c)